Yksilönvapaudet kunniaan!

Vuonna 2030 jokainen suomalainen saa elää elämäänsä kuten itse haluaa ilman että samalla rajoittaa muiden vastaavaa oikeutta. Jokaista temmellystä varten ei tarvitse hankkia lupaa, ammattipätevyyskorttia, hygieniapassia tai lisenssiä. Julkinen valta ei yritä ennaltaehkäistä kaikkia vastoinkäymisiä ennalta, vaan luottaa ensikädessä ihmisen omaan vastuuseen. Sääntelyä ei tehdä harvinaisten onnettomuuksien mukaan siten, että kuuliainen enemmistö joutuu kohtuuttomasti tinkimään…

Liikkuminen on vapautta ja päästöt samalle viivalle!

Liikkuminen on ihmisille yksi keskeinen vapauden muoto eikä sitä rajoiteta tai kytätä. Julkinen valta keskittyy korkealaatuisen liikenne- ja tietoliikenneinfrastruktuurin ylläpitämiseen ja mahdollistaa tehokkaiden ja kuluttajalähtöisten palveluiden olemassaolon. Ihmisten työskentelymuodot ja vapaa-ajan tottumukset, kulutuskäyttäytyminen sekä elämäntapa ovat muuttuneet vuosien saatossa yhä yksilöllisempään suuntaan. Erilaisia jakamis- ja palvelutalouden liiketoimintoja puhkeaa kukkaan meillä ja muualla. Niin kaupungeissa kuin…

Kansainvälistä yhteistyötä!

Vuonna 2030 Suomi on NATO:n jäsen. Suomi päättää suvereenisti omasta ulko- ja turvallisuuspolitiikastaan yhteistyössä niiden organisaatioiden kanssa, joissa olemme jäsenenä. Toimimme aktiivisesti Euroopan unionissa alueen kehittämisessä. Ulkopolitiikan merkitys kansakunnan kansainvälisen aseman ja taloudellisen kehityksen varmistajana tunnustetaan. Suomi osallistuu laajasti kansainväliseen kauppaan ja jatkaa määrätietoista työtä kaupan esteiden purkamisessa. Suomella on laaja-alainen kokonaisturvallisuuden strategia, jota toimeenpannaan…

Töihin Suomeen!

Suomeen saa tulla tavoittelemaan unelmiaan. Moni ei muuta kaipaakaan kuin turvallisen ympäristön rakentaa parempaa huomista itselleen ja lähipiirilleen. Siihen on annettava mahdollisuus ja vastuu on aina ensisijaisesti tulijalla itsellään. Integraatio lähtee koulun, kielen ja työn kautta. Järjestelmä on väärä, jos se passivoi. Vuonna 2030 Suomi toimii avoimena taloutena kansainvälisessä vaihdannassa ja se pätee myös ihmisten…