Lisää riskinottoa ja kansankapitalismia!

Suomesta on viimeisen kymmenen vuoden aikana poistunut enemmän tuotantokapasiteettia kuin mitä tänne on investoitu. Investointi tarkoittaa määritelmällisesti riskinottoa: joku on valmis tekemään uhrauksen epävarmaa tuottoa vastaan. Viime vuosina riskit on koettu suuremmiksi kuin mahdollinen siitä saatava tuotto. Siksi riskiä ei ole haluttu ottaa. Ilman investointeja ei synny elinkeinoja ja työpaikkoja. Silloin ei synny innovaatioita eivätkä…