Visio 2030 – tilaa unelmille!

Yli 70 000 nuorta miestä on vailla opiskelu- ja työpaikkaa. 25-vuotiaan miehen elinajanodote on huonoimmillaan jopa 14 vuotta heikompi kuin vastaavan ikäisen hyväkuntoisen naisen. Yli 50-vuotiaat naiset kertovat vaillinaisista työmahdollisuuksista. Osaamista ja työotetta olisi vaikka mihin, mutta ovia on vaikea saada auki. Vammaisista ihmisistä ainoastaan pari prosenttia on palkkatyössä, vaikka monella olisi halua työskennellä paljon…

Vahva perusturva!

Kelle tahansa voi milloin tahansa käydä elämässä huonosti. Silloin mitataan hyvinvointivaltion onnistuminen. Sosiaaliturvan on oltava vahva peruskallio. Ei luola, josta ei pääse ulos tai kivenmurikka, johon kompastuu. Avunsaannin tulee olla oikea-aikaista ja syrjimätöntä ja ennen kaikkea, sen pitää auttaa jaloilleen, sen sijaan että se lannistaa aloilleen. Sosiaaliturvassa ensisijaisen tarveharkinnan tulee aina olla ihmisellä itsellään. Perusturvan…