Kansainvälistä yhteistyötä!

Vuonna 2030 Suomi on NATO:n jäsen. Suomi päättää suvereenisti omasta ulko- ja turvallisuuspolitiikastaan yhteistyössä niiden organisaatioiden kanssa, joissa olemme jäsenenä. Toimimme aktiivisesti Euroopan unionissa alueen kehittämisessä. Ulkopolitiikan merkitys kansakunnan kansainvälisen aseman ja taloudellisen kehityksen varmistajana tunnustetaan. Suomi osallistuu laajasti kansainväliseen kauppaan ja jatkaa määrätietoista työtä kaupan esteiden purkamisessa. Suomella on laaja-alainen kokonaisturvallisuuden strategia, jota toimeenpannaan…