Visio 2030 – tilaa unelmille!

Yli 70 000 nuorta miestä on vailla opiskelu- ja työpaikkaa. 25-vuotiaan miehen elinajanodote on huonoimmillaan jopa 14 vuotta heikompi kuin vastaavan ikäisen hyväkuntoisen naisen. Yli 50-vuotiaat naiset kertovat vaillinaisista työmahdollisuuksista. Osaamista ja työotetta olisi vaikka mihin, mutta ovia on vaikea saada auki. Vammaisista ihmisistä ainoastaan pari prosenttia on palkkatyössä, vaikka monella olisi halua työskennellä paljon…

Yksilönvapaudet kunniaan!

Vuonna 2030 jokainen suomalainen saa elää elämäänsä kuten itse haluaa ilman että samalla rajoittaa muiden vastaavaa oikeutta. Jokaista temmellystä varten ei tarvitse hankkia lupaa, ammattipätevyyskorttia, hygieniapassia tai lisenssiä. Julkinen valta ei yritä ennaltaehkäistä kaikkia vastoinkäymisiä ennalta, vaan luottaa ensikädessä ihmisen omaan vastuuseen. Sääntelyä ei tehdä harvinaisten onnettomuuksien mukaan siten, että kuuliainen enemmistö joutuu kohtuuttomasti tinkimään…