Visio 2030 – tilaa unelmille!

Yli 70 000 nuorta miestä on vailla opiskelu- ja työpaikkaa. 25-vuotiaan miehen elinajanodote on huonoimmillaan jopa 14 vuotta heikompi kuin vastaavan ikäisen hyväkuntoisen naisen. Yli 50-vuotiaat naiset kertovat vaillinaisista työmahdollisuuksista. Osaamista ja työotetta olisi vaikka mihin, mutta ovia on vaikea saada auki. Vammaisista ihmisistä ainoastaan pari prosenttia on palkkatyössä, vaikka monella olisi halua työskennellä paljon…