3 Ketterämpää työelämää ja paikallista sopimista

Visio 2030

Työmarkkinoiden joustavoittaminen tarkoittaa sitä, että työehdoista voi sopia siellä, missä työolosuhteet tunnetaan. Mahdollisuuden on pädettävä yhtäläisesti kaikille työnantajayrityksille. Tämä on kaikissa maailman maissa, myös Pohjoismaissa, valittu linja. Suomi on jäykkine työehtoineen poikkeus. Se kostautuu verrokkimaita merkittävästi alhaisemmassa työllisyydessä: olemme Ruotsia tai Saksaa kroonisesti kuusi prosenttiyksikköä jäljessä.

Yksikään yritys ei voi kestävästi maksaa korkeampaa palkkaa kuin mihin sillä on varaa – eli mitä asiakas on työtunnista valmis maksamaan. Tuo asiakas sijaitsee usein ulkomailla. Jos taulukkopalkka on liian korkea, vain harva pääsee töihin eikä sellainen ihminen pääse näyttämään kynsiään, joka ei tuohon tuottavuuteen vielä yllä.

Uudet työpaikat ovat viime vuosina syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joka yhä harvemmin on paikkakunnan ainoa työllistäjä. Mitä korkeampi työllisyys, sitä paremmin jokainen voi kilpailuttaa itselleen parempia työehtoja niin nykyisissä kuin uusissa töissä. Riistoa on se, jos ihminen ei pääse työelämään kehittämään osaamistaan ja ansiotasoaan. Muutamankin kuukauden ylimääräinen toimettomuus on ikävää ja saattaa heikentää ihmisen elinkaarituloja. Liian moni myös syrjäytyy pysyvästi.

Monelle työnantajalle työntekijän palkkaaminen on niin suuri riski, että on helpompi jättää palkkaamatta. Näin on erityisesti silloin, kun työntekijä on totutusta jonkin verran poikkeava: hänellä on työkokemusta vain toiselta alalta, hän on ”liian” nuori tai vanha tai hän ei puhu täydellisesti suomea. Meidän pitäisi kuitenkin nykyistä paremmin voida antaa uusia alkuja ja mahdollisuuksia ihan kaikille. Siksi sosiaaliturvan pitää olla valtion – ei työnantajien – tehtävä.

Tulevaisuuden sosiaaliturva kunnioittaa ihmisten omia ratkaisuja ja kannustaa eteenpäin. Perustili mahdollistaa perusturvan yhdistämisen työntekoon, yrittämiseen ja uuden opiskeluun. Sen avulla pystyy myös vaivattomasti ostamaan työpanosta toiselta ihmiseltä eli vaihtamaan omaa työtä toisen työksi. Mikrotyön merkitys on suuri tilanteessa, jossa henkilö on vajaatyökykyinen, vasta opettelemassa työelämätaitoja, aloittelemassa yritystä tai tekee töitä vaikkapa opiskelun ohella.

  • Tehdään työehtosopimuksesta työntekijän oikeus: saa noudattaa tai sopia toisin, osin tai kokonaan. Säädetään vähimmäispalkkalaki.
  • Ylin rajaveroaste oltava 50 % jokaisesta työtunnista. Aina pitää jäädä puolet käteen.
  • Siirretään sosiaaliturvan painopiste perusturvaan.
  • Tehdään ansioturvareformi: siirretään ansiosidonnainen Kelalle, jolloin jokainen saa työttömyysturvaa suhteessa maksettuihin työttömyysvakuutusmaksuihin.
  • Tavoite: Jokaisen elintaso nousee 50 % vuoteen 2030 mennessä.