6 Kohti huippuosaamista!

Visio 2030

Tapasin viime syksynä Sveitsissä 16-vuotiaan nuorukaisen, joka oli juuri aloittanut kisällinä kolmannen polven perheyrityksessä metallialalla. Daniel kertoi olevansa innoissaan paikastaan. Hän kertoi saavansa palkkaa noin 500 frangia (440 euroa) kuussa. Sehän ei riittänyt edes vuokraan! Ei hätää, Daniel sanoi. Hän sanoi, että kolmen vuoden päästä hänen palkkansa olisi 5000 frangia, eli nolla perään. Työpaikka olisi varma ja hän olisi haluttu työntekijä missä tahansa.

Aika kova suoritus, sanoisin. Jo alle kaksikymppisenä Danielin palkka olisi tuntuvasti yli suomalaisen keskiansion. Meillä ei valitettavasti ole vastaavaa oppisopimuskulttuuria kuin Saksassa tai Sveitsissä, mutta mikään ei estä etteikö meillä voisi olla! Työssäoppimisen on lisäksi oltava mahdollista ihan kaikille, missä tahansa elinkaaren vaiheessa.

Visiossani 2030 työssä hankittu osaaminen on nostettu keskiöön. Osaamista on mahdollista päivittää elinkaaren eri vaiheissa. Perustili toimii elinikäisenä koulutustilinä, jota työnantaja tai valtio voivat rahoittaa. Aikuisuuden kynnyksellä opintotuki maksetaan perustilin kautta. Osaamista arvostetaan myös ilman muodollista pätevyyttä: yhä useampi voi taas oppia alansa huipuksi työn kautta ja töitä tekemällä. Jähmeistä pätevyysvaatimuksista on luovuttu – osaaminen, asenne ja tekeminen ratkaisevat!

Korkeakoulujen perusrahoitus tapahtuu yhä laajemmin vaikuttavuuden pohjalta. Keskeisenä kriteerinä on työllistyminen opintojen jälkeen. Opiskelijoilla on kannustin suorittaa kandidaattitason opinnot ripeästi. Kaikista ei tarvitse tulla maistereita. Opintojen rahoitus on nykyistä korvamerkitympää ja kannustavampaa.

Huippuosaamiseen ja -tutkimukseen panostetaan yliopistoissa, jotka keskittyvät omaan erikoisosaamiseensa ja kansainväliseen yhteistyöhön. Yksiköiden fyysisellä sijainnilla on tulevaisuudessa yhä vähemmän merkitystä, mikä on haja-asutussa maassa ja Suomen koulutusviennin kannalta ehdoton etu.

Keinoja:

  • Oppisopimuskoulutus, koulututssopimus ja työssäoppiminen osaksi kansallista opetus- ja osaamiskulttuuria.
  • Osaamisen sertifiointi läpi työelämän.
  • Korkeakoulutuksen jako opettamiseen ja tutkimukseen.
  • Korkeakouluihin vaivattomasti sisään ja kandin jälkeen ulos.
  • Maisteri- ja tutkijakoulutus huippuyksiköihin.