Vuonna 2030 tunnustetaan tiedon ja osaamisen, mutta myös niiden välittämisen merkitys. Taidon siirtäminen toiselle ihmiselle on arvokkainta, mitä elämässä voi tehdä: opettaja on maailman tärkein ammatti. Ihmisellä on aina oltava mahdollisuus pyrkiä parempaan ja kehittää omaa sekä läheistensä elintasoa riippumatta omasta taustasta. Erityisesti lasten tasavertaista mahdollisuutta kehittyä läpi kouluajan varjellaan.

Oppimisen eri muodoille on tehty tilaa. Yhä useampi suorittaa ammattipätevyyden töissä. Osaamista on mahdollista päivittää elinkaaren eri vaiheissa. Osaamista arvostetaan myös ilman muodollista pätevyyttä: yhä useampi voi oppia alansa huipuksi töitä tekemällä. Jähmeistä pätevyysvaatimuksista on luovuttu – osaaminen, asenne ja tekeminen ratkaisevat!

Korkeakoulujen perusrahoitus tapahtuu yhä laajemmin vaikuttavuuden pohjalta. Keskeisenä kriteerinä on työllistyminen opintojen jälkeen. Opiskelijoilla on kannustin suorittaa kandidaattitason opinnot ripeästi. Kaikista ei tarvitse tulla maistereita. Opintojen rahoitus on nykyistä korvamerkitympää ja kannustavampaa.

Huippuosaamiseen ja -tutkimukseen panostetaan yliopistoissa, jotka keskittyvät omaan erikoisosaamiseensa ja kansainväliseen yhteistyöhön. Yksiköiden fyysisellä sijainnilla on tulevaisuudessa yhä vähemmän merkitystä, mikä on haja-asutussa maassa ja Suomen koulutusviennin kannalta ehdoton etu.

Keinoja:

  • Oppisopimuskoulutus osaksi kansallista kulttuuria.
  • Työssäoppiminen samalle viivalle tutkintojen kanssa.
  • Osaamisen sertifiointi läpi työelämän.
  • Korkeakoulutuksen jako opettamiseen ja tutkimukseen.
  • Korkeakouluihin vaivattomasti sisään ja kandin jälkeen ulos.
  • Maisteri- ja tutkijakoulutus huippuyksiköihin.