Kelle tahansa voi milloin tahansa käydä elämässä huonosti. Silloin mitataan hyvinvointivaltion onnistuminen. Sosiaaliturvan on oltava vahva peruskallio. Ei luola, josta ei pääse ulos tai kivenmurikka, johon kompastuu. Avunsaannin tulee olla oikea-aikaista ja syrjimätöntä ja ennen kaikkea, sen pitää auttaa jaloilleen, sen sijaan että se lannistaa aloilleen.

Sosiaaliturvassa ensisijaisen tarveharkinnan tulee aina olla ihmisellä itsellään. Perusturvan päälle pitää voida ansaita lisätoimeentuloa työskentelemällä tai yrittämällä perusturvaansa menettämättä. Minun visiossani perustilimallia on vuonna 2030 sovellettu menestyksekkäästi jo 10 vuoden ajan.

Perustili on henkilökohtainen sosiaaliturvatili, joka myönnetään jokaiselle suomalaiselle täysi-ikäisenä. Perustili sisältää y-tunnuksen eli henkilö voi perustilinsä puitteissa toimia vaivattomasti mikroyrittäjänä tai elinkeinonharjoittajana missä tahansa elinkaarensa vaiheessa. Tilillä on laskennallinen alkupääoma. Henkilö voi nostaa perustililtä kuukausittain perustuloa vastaavan summan. Jos tilille on kertynyt omia säästöjä, ne saa nostaa vapaasti. Kaikista nostoista suoritetaan tulovero.

Perustili korvaa sellaisenaan nykyisen perusturvan kuten työmarkkinatuen ja peruspäivärahan sekä osan syyperusteisesta sosiaaliturvasta. Tulevaisuudessa se voi korvata myös muut ansiosidonnaiset sosiaalietuudet osin tai kokonaan. Perustili ei korvaa viimesijaisia etuuksia kuten toimeentulotukea, mutta se supistaa merkittävästi sitä joukkoa, joka on toimeentulotuen piirissä.

Miksi joku ei nostaisi tiliä heti tyhjäksi? Siksi, että tilille kertyvä saldo on ihmisen omaa rahaa eli sen saa itselleen joka tapauksessa. Perustiliä ei myöskään kannata tyhjentää siksi, että sille kertyvää rahaa voi käyttää monenlaiseen, kuten palveluiden ostamiseen ja sijoittamiseen. Verotus siirtyy siihen hetkeen, kun perustililtä nostaa rahaa ulos. Siksi perustilille voi olla kannattava säästää myös vapaaehtoisesti. Perustililtä voi nostaa kuukausittain vain nykyistä perusturvaa vastaavan summan, silloin kun tilin saldo on alle alkupääoman. Ennen eläkeikää alkupääomaa ei voi nostaa kerralla.

Perustili rahoitetaan työskentelyllä. Lisäksi perustilille voi tehdä vapaaehtoisia suorituksia. Tuloverot maksetaan, kun tililtä nostetaan varoja ulos. Perustili voi mennä miinukselle, eli sieltä voi nostaa rahaa myös sen jälkeen, kun alkupääoma on syöty. Valtio kattaa alijäämän, kuten nykyisessäkin sosiaaliturvassa. Eläkeiässä tilin saldon saa itselleen. Negatiivinen saldo annetaan anteeksi.

Perustili noudattaa progressiivisen holhouksen periaatetta: ensisijaisesti luotetaan ihmisen omaan vastuuseen, henkilökohtaiseen tarveharkintaan. Vasta kun tilin saldo on mennyt tietyn rajan alle, alkavat yhteiskunnan apu- ja aktivointitoimet. Niiden olemassaolo ja laajuus ovat poliittisessa harkinnassa. Perustili mahdollistaa nykyistä kohdistetumman, yksilöllisen avun sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisyn.

Perustili kannustaa toimeliaisuuteen, säästämiseen ja työllistämiseen. Se purkaa kannustinloukkuja kaikissa tuloluokissa. Perustili mahdollistaa myös elinikäisen oppimisen. Se on ikään kuin elinikäinen opintotuki, osaamiskassa, jota valtio – tai työnantaja – voi pääomittaa työuran eri vaiheissa.