Vuonna 2030 jokainen suomalainen saa elää elämäänsä kuten itse haluaa ilman että samalla rajoittaa muiden vastaavaa oikeutta. Jokaista temmellystä varten ei tarvitse hankkia lupaa, ammattipätevyyskorttia, hygieniapassia tai lisenssiä. Julkinen valta ei yritä ennaltaehkäistä kaikkia vastoinkäymisiä ennalta, vaan luottaa ensikädessä ihmisen omaan vastuuseen.

Sääntelyä ei tehdä harvinaisten onnettomuuksien mukaan siten, että kuuliainen enemmistö joutuu kohtuuttomasti tinkimään vapaudestaan. Tietoisesta vahingonteosta rangaistaan jälkikäteen sen sijaan, että pyritään ennaltaehkäisemään kaikkea ennalta. Liian tiukalla normittamisella ehkäistään ennalta myös elinkeinoja, työpaikkoja, hyvinvointia ja onnellisuutta.

Vuonna 2030 julkinen valta ei suosi eikä tue yrityksiä tai toimialoja toisten yli säännöillä tai rahoituksella. Yrityksen perustaminen ja sulkeminen on vaivatonta. Onnistuminen ja epäonnistuminen sallitaan. Ravintolan voi perustaa ilmoitusmenettelyllä. Valvonta nojaa itsesääntelyyn. Viinejä myydään ruokakaupassa, apteekki voi toimia päivittäistavarakaupan yhteydessä, liikkuminen ja kuljetuselinkeinot ovat vapaita. Kaikilla toimijoilla on samat pelisäännöt.

Jokaisen henkilön 18-vuotiaana saama perustili toimii samalla myös y-tunnuksena Viron e-kansalaisuuden tapaan. Se on mahdollisuus, ei pakko. Esimerkiksi elinkeinonharjoittajaksi voi oman perustilinsä kautta ryhtyä missä tahansa elinkaaren vaiheessa; sen voi tehdä myös palkkasuhteen rinnalla. Yrittämällä ei menetä sosiaaliturvaansa.

Vuonna 2030 ihmiset saavat solmia itseään sitovasti sopimuksia, ja olla solmimatta niitä. Julkinen valta suojelee ylilyönneiltä ja takaa oikeuden toteutumisen. Työmarkkinoilla ihminen saa päättää itse, solmiiko haluamansa työsopimuksen vai nojautuuko alansa työehtosopimukseen. Suuria yksiköitä ja olemassaolevia elinkeinoja suojelevasta yleissitovuudesta on luovuttu ihmisten ja pienten elinkeinojen hyväksi.

Ihminen ei elä valtiota, vaan valtio ihmistä varten. Isänmaallisuutta ei mitata veronmaksukyvyssä. Pelisääntöjen tulee olla syrjimättömät, ennakoitavat ja kaikille samat. Verottajan ja viranomaisten on toimittava ensisijaisesti asiakkaan ehdoilla, eikä mielivaltaa tule sallia. Oikeuden saamisen ja toteutumisen tulee olla mutkatonta, ennakoitavaa ja oikea-aikaista.